Sökning: "JONATHAN GUNNARSSON"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden JONATHAN GUNNARSSON.

 1. 1. Hawkeye : En titt in i framtidens räddningstjänstutrustning

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Bence Nagy; Björn Birath; Edvin Bergström; Erik Ahlroth; Jakob Sjöqvist; Jonathan Hjort; Payam Tavakoli; Philip Gunnarsson; [2020]
  Nyckelord :hawkeye; mixed reality; microsoft hololens; hololens; emergency services;

  Sammanfattning : Denna rapport beskriver kandidatprojektet Hawkeye. Projektet har utförts av åtta studenter inom kursen TDDD96 vid Linköpings Universitet. Projektet har handlat om att skapa ett stöd till framtidens räddningstjänst med hjälp av en Microsoft HoloLens 2 som är ämnad att användas av främre befäl. LÄS MER

 2. 2. Servitization and its Effects on the Business Model : The Transition from Hardware Products to Software Services in Manufacturing

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Industriell ekonomi; Linköpings universitet/Industriell ekonomi

  Författare :Daniel Gunnarsson; Jonathan Axelsson; [2019]
  Nyckelord :Servitization; Business Model Innovation; Value Proposition; Customer- Centricity; Value-Based Pricing;

  Sammanfattning : Companies within the manufacturing industry is undergoing changes in their business models to adapt to changing external environments and trends – whereas one general trend is toward servitization, the transition from hardware products to software services. These software services have shown to have an increasingly impactful role for former productbased firms to ensure future reliable profits and revenues. LÄS MER

 3. 3. Organized to digitize : A new perspective on collaboration and structure

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :JONATHAN GUNNARSSON; MARCUS KJELLBERG; [2018]
  Nyckelord :Digitalization; digital manufacturer; digital servitization; digital transformation; organizing digital; structure for digital; Digitalization; digital manufacturer; digital servitization; digital transformation; organizing digital; structure for digital;

  Sammanfattning : This master thesis was conducted at a large Swedish manufacturer, where the perception on and challenges regarding digital transformation were studied. Digital technology is a gateway to numerous possibilities, simplifying production, altering products and creating new value offers. LÄS MER

 4. 4. Balancing arm for a Robotic Waiter

  Kandidat-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :JACOB EDSTRÖM; JONATHAN GUNNARSSON; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This project focuses on balancing a drinking glass, to be able to transport it without the contents being spilled. It is designed with the aim of replacing a waiter in a restaurant or bar environment, but the technology itself could well be applied on mobile cup holders in cars or boats for instance. LÄS MER

 5. 5. Skiljemäns (o)partiskhet : Särskilt om relationen mellan skiljeman och partsombud

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap

  Författare :Jonathan Gunnarsson; [2012]
  Nyckelord :Impartiality; Arbitrators; Legal counsels; Conflicts of interests; Opartiskhet; Skiljemän; Partsombud; Intressekonflikter;

  Sammanfattning : En av de mest framstående fördelarna med skiljeförfarande som tvistlösningsmetod är att parterna har möjlighet att utse skiljemän som de känner förtroende för och som har sär- skild kompetens för tvistens avgörande. Enligt 8 § lagen (1999:116) om skiljeförfarande (LSF) ska en skiljeman vara opartisk, och om det finns omständigheter som rubbar förtro- endet för skiljemannens opartiskhet ska denne skiljas från sitt uppdrag. LÄS MER