Sökning: "JONATHAN WANNEBY"

Hittade 1 uppsats innehållade orden JONATHAN WANNEBY.

  1. 1. Analys av musiken i Ocarina of Time : En studie i att lära sig musikteori med spelmusik

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

    Författare :JONATHAN WANNEBY; [2019]
    Nyckelord :musikanalys; The Legend of Zelda; Ocarina of Time; Koji Kondo; tv-spelsmusik; spelmusik; datorspel; kyrkotonarter; komposition; musikundervisning;

    Sammanfattning : Spelserien The Legend of Zelda har funnits sen 1986 och Ocarina of Time är ett spel med mycket musik. Denna musik har analyserats för att ta reda på om det går att förstå musiken utifrån ett musikteoretiskt perspektiv. LÄS MER