Sökning: "JOSEFINE KARLSSON"

Visar resultat 1 - 5 av 79 uppsatser innehållade orden JOSEFINE KARLSSON.

 1. 1. Spel - en fet bonus för samhället? : Legitimering av spelande i Svenska Spels reklamserie ”Världens svenskaste spelbolag”

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Josefine Karlsson; Sebastian Sääker; [2023]
  Nyckelord :Advertising; Legitimation strategies; Gambling; and Gambling addiction; Reklam; Legitimeringsstrategier; Spelande och Spelberoende;

  Sammanfattning : Today, many people in Sweden suffer from gambling addiction, and gambling advertising is one of the contributing factors to people becoming addicted. The purpose of the study is to critically analyze how gambling advertising legitimizes gambling, in this case, Svenska Spel's commercials. LÄS MER

 2. 2. Kroppsuppfattning och Kroppsideal : -ett uppdrag för Idrott och Hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Josefine Karlsson; Algot Olsson; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Framtidsdrömmarna som aldrig blev av : En kvalitativ innehållsanalys av Expressens framställning av mordoffer

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Josefine Karlsson; Elvira Magnusson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Att lita på sitt hjärta: En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Josefine Börjesson; Elin Karlsson; [2022]
  Nyckelord :Experiences; heart school; lifestyle changes; myocardial infarction; patient perspective; Hjärtinfarkt; hjärtskola; livsstilsförändringar; patientperspektiv; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtinfarkt är den vanligaste dödsorsaken globalt och den vanligaste orsaken var åderförkalkning som skapar ett hinder i hjärtats kranskärl vilket leder till syrebrist i hjärtat. Det finns olika typer av hjärtinfarkt och symtomen skiljer mellan män och kvinnor och tidig behandling räddar liv. LÄS MER

 5. 5. Ungas vanor online: Mattering, upplevelse av restriktioner under Covid-19-pandemin samt ensamhet och subjektiv livskvalitet

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Karin Karlsson; Josefine Börjesson; [2022]
  Nyckelord :Youth; Loneliness; Subjective Quality of Life; Mattering; Social Media; Gaming; Unga; Ensamhet; Subjektiv Livskvalitet; Mattering; Sociala Medier; Gaming;

  Sammanfattning : Då tidigare forskning har stort fokus på psykopatologi finns intresse att undersöka ungas vanor online i förhållande till psykiskt välbefinnande. I denna enkätbaserade tvärsnittsstudie undersöktes hur ungas vanor online (socialt användande, huvudsaklig aktivitet och tid), mattering, anti-mattering, och upplevelse av restriktioner under Covid-19-pandemin relaterar till ensamhet och subjektiv livskvalitet. LÄS MER