Sökning: "JOhan bill"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden JOhan bill.

 1. 1. Sologitarr – en studie av Bill Frisell, Tommy Emmanuel och Joe Pass och deras olika tekniker.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Johan Ekeberg; [2020-06-11]
  Nyckelord :Sologitarr; Ackordmelodi; Improvisation; Arrangering; Jazz;

  Sammanfattning : I detta arbetet undersöker författaren olika sätt att spela sologitarr. Här finns transkriptioner och analyser av tre gitarrister: Bill Frisell, Tommy Emmanuel och Joe Pass. LÄS MER

 2. 2. RUM & UNDERVISNING : Om rummets påverkan på undervisningen i en av Stockholm stads konceptskolor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

  Författare :Erik Rosshagen; [2020]
  Nyckelord :Rumssyntax; rumslig konfiguration; pedagogisk kod; bild; slöjd;

  Sammanfattning : Studien syftar till en kritisk reflektion över det fysiska rummets betydelse för undervisningen i en grundskola med ett särskilt fokus på ämnena bild och slöjd. Fallstudien genomfördes på Johan Skytteskolan, en skola som byggts i enlighet med Stockholms stads koncept för skolbyggnader. LÄS MER

 3. 3. Medborgarförslag och demokrati

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Johan Peterson; [2018]
  Nyckelord :Medborgarförslag; representation; Båstads kommun; fallstudie; politiskt deltagande; direktdemokrati; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In our Swedish representative democracy the citizens have the possibility to use their political power every fourth year when they choose their political representatives. There is an understanding by the theorists of democracy that the political participation should not be limited simply to the election years. LÄS MER

 4. 4. "Nej det är inte våld....det var inte med flit" - Tonåringars syn på våld i nära relation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för socialt arbete; Mittuniversitetet/Avdelningen för socialt arbete

  Författare :Magdalena Bill; Johan Molinder; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Stoppa krigsresorna – till vilket pris? Säkerhetsrådets resolution 2178 ur ett svenskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Johan Arvidsson; [2014]
  Nyckelord :Folkrätt; Straffrätt; Utländska stridande; Krigsresor; Passrestriktioner; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I september 2014 antog FN:s säkerhetsråd resolution 2178, i ett försök att stävja strömmen av frivilliga som söker sig till terrorstämplade grupper i främst Syrien och Irak. Resolutionen uppställer krav på medlemsstaterna att införa nationell lagstiftning för att tackla problemet. LÄS MER