Sökning: "JURIDISKA INSTITUTIONEN uppsala"

Visar resultat 1 - 5 av 2038 uppsatser innehållade orden JURIDISKA INSTITUTIONEN uppsala.

 1. 1. Vem betalade priset för friheten? : En rättshistorisk analys av Sveriges och Storbritanniens avskaffande av slaveriet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Dariel Ortega Linares; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Ute på djupt vatten : Att skapa en ansvarsreglering för djuphavsbrytning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Molly Vintemon; [2022]
  Nyckelord :law; environmental law; law of the sea; deep sea mining; juridik; miljörätt; havsrätt; djuphavsbrytning;

  Sammanfattning : De som är intresserade av frågor som rör havet har kanske hört talas om djuphavsbrytning, som på engelska kallas för deep sea mining. Tanken är att man ska utvinna de viktiga metaller som behövs för ny grön teknik från havsbotten som ett alternativ till att bedriva brytning på land. LÄS MER

 3. 3. Digitalisering av fastighetsrätten : Hinder i lagstiftningen för en digitalisering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Elin Wallencrona; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Formkrav vid fastighetsköp har över 300 år på nacken men fyller fortfarande en viktig funktion än idag. Vid köp av fast egendom gäller enligt 4 kap. 1 § JB att en köpehandling ska upprättas med information om fastigheten, köpeskilling, en överlåtelseförklaring samt parternas underskrifter. LÄS MER

 4. 4. Tidsbegränsat skydd? : En analys av hur bestämmelserna om statusförklaring, uppehållstillstånd och rätten till privat- och familjeliv påverkar fortsatt vistelse i Sverige för personer som beviljats statusförklaring.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Mikaela Hellberg Rosenberg; [2022]
  Nyckelord :flyktingstatusförklaring; alternativ skyddsstatusförklaring; rätt till privat- och familjeliv;

  Sammanfattning : I Sverige är tidsbegränsade uppehållstillstånd huvudregeln för personer som bedöms vara skyddsbehövande och därför beviljas flyktingstatusförklaring eller alternativ skyddsstatusförklaring. Statusförklaringen är inte tidsbegränsad men kan återkallas om behovet av skydd upphör. LÄS MER

 5. 5. Medlingens användning i kommersiella tvister : En empirisk studie av bolagsjuristers användning av medling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Erik Sundvall; [2022]
  Nyckelord :Medling; kommersiella tvister; bolagsjurister;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker hur medling idag används i kommersiella tvister. Arbetet har visat att kommersiella parter i högre utsträckning väljer skiljeförfarande än medling. Vidare utreds de bakomliggande orsakerna till den begränsade användningen. LÄS MER