Sökning: "JWT"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet JWT.

 1. 1. En studie av hur en webbapplikation för annonsering av konsultuppdrag till studenter kan implementeras för att uppfattas som användbar

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Adam Åström; Albin Öberg; Alice Elkjaer; Fredrik Olsson; Hannes Bengtsson Malmborg; Madeleine Jacobson; Oscar Schwartz-Blicke; Viktor Storsved; [2021]
  Nyckelord :Usability; Design; Single page application; Web design; Visual design; Web application; Web development; HTML; CSS; JavaScript; Python; AJAX; FLASK; Templates; JWT; Job search; Job; Work; efficiency; navigation; satisfaction; expediency; TDDD83; Användbarhet; Användbar; Design; Webbutveckling; HTML; CSS; JavaScript; Python; AJAX; FLASK; Templates; JWT; Jobbsökningssida; Jobbsökning; Jobb; Arbete; Plattform; Webbapplikation; Effektivitet; Effektivt; Navigerbarhet; Ändamålsenlighet; Tillfredsställelse; TDDD83;

  Sammanfattning : Studentkonsultprojekt gör det möjligt för studenter att applicera sin kunskap i näringslivet samtidigt som det blir mindre kostsamt för företagen att anlita konsulter. Då jobbsökande via internet blir allt vanligare finns det ett behov av en webbapplikation för konsultuppdrag som kopplar samman studenter och företag. LÄS MER

 2. 2. Webbapplikationssäkerhet

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Gustav Eklund Kavtaradze; [2021]
  Nyckelord :Oauth2.0; security; authorization; passwords; JWT; Oauth2.0; säkerhet; autentisering; lösenord; JWT;

  Sammanfattning : Säkerhet i applikationer blir allt viktigare, ju mer allting i samhället blir digitaliserat, för attskydda användare och information. Bara under genomförandet av denna rapport skedde två större informationsläckor av känsliga svenska informationshemligheter. LÄS MER

 3. 3. Refactoring Nordyr : ReactJS + Laravel

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Fredric Färholt; [2020]
  Nyckelord :PHP; Laravel; Eloquent; ORM; SQL; ReactJS; React; Redux; JWT; MariaDB; Nordyr; Microsoft Visual Studio Code; Postman; Photoshop; OOP; MVC; Repository;

  Sammanfattning : This independent work includes refactoring a website application. In simpler sense, it means modernizing existing code by increasing its quality and making it more understandable; to exchange old knowledge of methods and concepts into something that is more relevant to its time. LÄS MER

 4. 4. Addswift : En webbplattform för internetanvändare över hela världen

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

  Författare :Christopher Gauffin; [2018]
  Nyckelord :GDPR; Vue; Node; Express; MongoDB; JWT; Oauth; Datasäkerhet; Projektutveckling; Gantt; ER; WBS; Trello; Wireframe; Sitemap;

  Sammanfattning : New technologies arise everyday, but which ones are the best for your project? How do you store data in a safe manner that complies with the new European GDPR law? How do you plan, develop and complete a project? These are but a few formulations of questions that the study in this report will cover.  The report is based around a business idea and vision for a company that offers advanced products built with modern technologies. LÄS MER

 5. 5. Staten, kriget och moralen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Marcus Fredberg; [2017-09-27]
  Nyckelord :Just War Theory; jus in bello; jus ad bellum; staten; moral;

  Sammanfattning : Denna studie kommer undersöka vilken moralisk roll det spelar om en aktör är en stat eller inte i militära konflikter. Detta görs efter en kort introduktion av den mediala benämningen av IS orsakade, där det tydligt klargjordes att huruvida en aktör kallas för en stat eller inte antogs ha stor betydelse. LÄS MER