Sökning: "Jaana Ovyar-Hosseini"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jaana Ovyar-Hosseini.

  1. 1. Kommunikationen inom en global industrikoncern : en kvalitativ fallstudie

    Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

    Författare :Robert Lövdahl; Jaana Ovyar-Hosseini; [2013]
    Nyckelord :kommunikationsstrategi; organisationskommunikation; lean six sigma; sense-making; delaktighet; flexibel integration; kvalitativ metod;

    Sammanfattning : Denna undersökning syftar till att undersöka om de som är involverade i WISH på Metall-precision AB uppfattar WISH som en förbättrad och effektivare kommunikationsstrategi. Vi syftar på förbättrad i relation till hur det var innan WISH infördes, det vill säga innan år 2009. LÄS MER