Sökning: "Jack Daniel"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Jack Daniel.

 1. 1. Kön och genus i högläsningslitteratur : Ur en lärares perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Elin Lundberg; Anna Norgren; [2021]
  Nyckelord :Kön och genus; högläsningslitteratur; Grundskola F-3;

  Sammanfattning : Studier har visat att flickor och pojkar bemöts olika efter liknande beteende, och att högläsning är en viktig del av den tidiga undervisningen. Fokuset i den här studien är därmed att se hur kön och genus porträtteras i ett antal böcker som läses högt i dagens svenska skolor. LÄS MER

 2. 2. Ergonomic case study of an assembly line and solution implementation in Ecco Finishing / Carlisle Fluid Technologies (CFT)

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Erika Salguero Norling; Daniel Kaufmann Dávila; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The main objective of the project is to identify, study, and understand potential improvements of the Sealing Applicators production line of Ecco Finishing/Carlisle Fluid Technologies Company. The ergonomic cases in the plant, established as working postures, will be analysed using manual methods and virtual simulation tools. LÄS MER

 3. 3. Evaluating NMP Quality of Service : Experiment with JackTrip regarding Latency versus Packet Jitter/Dropouts with High Quality Audio via LAN and WAN

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Daniel Müntzing; [2018]
  Nyckelord :NMP; Networked Music Performance; WAN; LAN; benchmark; JackTrip; Jack; QjackCtl; buffer; latency; correct audio; jitter; packet dropouts; high quality audio; NMP; Networked Music Performance; WAN; LAN; prestandatest; JackTrip; Jack; QjackCtl; bufferts; latens; korrekt ljud; jitter; pakettapp; högkvalitetsljud;

  Sammanfattning : This study has developed a method to create an, to a big extent, automated testing system for NMP (Networked Music Performance) communication over LAN and WAN to be able to benchmark the UDP streaming engine JackTrip using a client-server model. The method is not locked into using JackTrip only, it could be used to do experiments with other engines too. LÄS MER

 4. 4. Rays of Sunshine: Tales of Sustainable Transitions

  L3-uppsats, Lunds universitet/Internationella miljöinstitutet

  Författare :Danielle Arzaga; Federica Bertolani; Christian Clausen; Nicholas Dehod; Tim Forslund; Jack Fraser; Julia Antonia Gause; Dariya Gavrish; Daniela Gutierrez Torres; Torstein Clausen Jystad; Dmytro Kapotia; Lara Kasnitz; Timothy Millar; Jelena Mnacakanjan; Harry Moncreiff; Nanda Asridinan Noor; Ibrahim Sanchez Gomez; Sophie Schwer; Julija Skolina; Can Soysal; Daniel Stewart; Nikola Stojmenovic; Elena Talalasova; Carmen Paula Valache; Karen Wulf Diaz; [2017]
  Nyckelord :Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Water movement and phosphorus leaching from managed and unmanaged grass buffer strips

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Soil and Environment

  Författare :Daniel Jack; [2016]
  Nyckelord :dissolved reactive phosphorus; hydraulic conductivity; organic matter; rainfall simulation; turbidity;

  Sammanfattning : This study was undertaken in a long term field trial investigating the effect of grass buffer strips on nutrient leaching. The treatments included were harvested grass (HG), non-harvested permanent grass (PG) and cultivated soil without a buffer strip (control). LÄS MER