Sökning: "Jack Larsson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Jack Larsson.

 1. 1. "Det finns även personer som..." : En transitivitetsanalys av trans*personer i text

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Jack Ohlson; [2020]
  Nyckelord :transitivity; genderism; systemic functional grammar; trans*; discrimination; transitivitet; genderism; systemisk-funktionell grammatik; trans*; trans*personer; diskriminering;

  Sammanfattning : I “Det finns även personer som...”: En transitivitetsanalys av trans*personer i text undersöks tre olika texter. LÄS MER

 2. 2. Patienter och partners upplevelser och psykosociala omvårdnadsbehov i samband med en inducerad abort : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Hanna Kempe; Jack Larsson; [2020]
  Nyckelord :Induced abortion; experience; nursing care; patientcenterd care; professional-patient relations; support; Inducerad abort; upplevelser; omvårdnad; personcentrerad omvårdnad; bemötande; stöd;

  Sammanfattning : Background: ​Induced abortion involves intentionally terminating a pregnancy. This can be donemedically or surgically. Abortion is a common procedure around the world, where the globalspectrum of cultures and perceptions regarding abortion is very varied. LÄS MER

 3. 3. Upplevelsen av en gång- och cykeltunnel -En upplevelsestudie av gång- och cykeltunneln under Väsbygatan och järnvägen i Sala

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Pernilla Bernhardsson; Jack Larsson; [2019]
  Nyckelord :Gång- och cykeltunnel; barriär; upplevelse; rädsla och oro; trygghet; platsidentitet och;

  Sammanfattning : Som en del av Stockholm-Mälarregionen växer Sala, detta innebär ett ökat behov av bostäder och bland annat Norrmalm har pekats ut för bostadsutveckling. Järnvägen är dock en barriär som måste övervinnas då Norrmalm ligger norr om järnvägen. LÄS MER

 4. 4. Jack the Jumping Robot : Pinion-based springpowered jumping robot

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Ida Larsson; Jakob Jansson; [2019]
  Nyckelord :Mechatronics; Jumping; Robot; Arduino.; Mekatronik; Hopp; Robot; Arduino.;

  Sammanfattning : This bachelor thesis will demonstrate and explain the building of a jumping robot. This work took place during the Spring semester of 2019 and was finished in May. The scope was to build a foot sized robot that can regulate jumping force and angle, while maintaining the ability to land safely and with its right side up. LÄS MER