Sökning: "Jack Lukkerz"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Jack Lukkerz.

 1. 1. Ska vi gå hem till dig, eller hem till mig? Om sexuellt kontaktskapande i nöjesetablissemangsmiljö i Malmö och Lund

  Master-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Jack Lukkerz; [2010]
  Nyckelord :love; nightclubs; risks; sex; STI; young adults;

  Sammanfattning : Places like nightclubs or pubs are frequently visited in order to find partners for love, sex and relationships. This study examins behavioral patterns and trends among young adults in these environments. LÄS MER

 2. 2. Let´s talk about sex: en studie av patienters uppfattning av samtal i samband med testning/smittspårning för sexuellt överförda infektioner med fokus på sexualitet

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Jack Lukkerz; [2007]
  Nyckelord :sex; HIV; sti; säkrare sex; sexualitet; rådgivning; testning; sexuellt överförd infektion; Social changes; theory of social work; Sociala förändringar; teorier om socialt arbete; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine the patient's understanding of the counselling while testing for an STI. The method was an inquiry directed to patients at two receptions, where tests for STI are made, and on the Internet for patients who made a test within the last year. LÄS MER