Sökning: "Jackie Rietz"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jackie Rietz.

  1. 1. BARN TILL FÖRÄLDER I MISSBRUK - TRE MYNDIGHETERS RIKTLINJER FÖR HUR SKOLAN SKA ARBETA FÖR ATT UPPMÄRKSAMMA BARNEN

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

    Författare :Kajsa Persson; Jackie Rietz; [2019]
    Nyckelord :anhörig; barn; missbruk; folkhälsomyndigheten; roll; skolverket; Socialstyrelsen; stigma;

    Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Många barn i Sverige lever med en förälder i missbruk vilket medför mycket ansvar, stress och oro. Barn i missbrukarhem har en ökad risk att drabbas av psykisk ohälsa. Skolpersonal är de som träffar dessa barn i deras vardag och har stor möjlighet att upptäcka deras familjesituation. LÄS MER