Sökning: "Jacob Berg Bergqvist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jacob Berg Bergqvist.

  1. 1. Objektivitet inom sportjournalistik : En kvantitativ innehållsanalys om hur lokalpress porträtterar sitt största idrottslag i jämförelse med rikstäckande press

    L3-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet; Karlstads universitet

    Författare :Jacob Berg Bergqvist; Viktor Algurén; Oscar Walldén; [2019]
    Nyckelord :Nya Wermlands-Tidningen; Aftonbladet; Färjestad; Innehållsanalys Nyhetsvärdering.;

    Sammanfattning : .... LÄS MER