Sökning: "Jacob Cronhag"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jacob Cronhag.

  1. 1. Ett modernt sätt att vinna poäng : Hållbarhetsredovisning i svenska elitfotbollsklubbar

    Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

    Författare :Jacob Cronhag; Mattias Pilebäck; [2018]
    Nyckelord :Sustainability reporting; Sustainability; CSR; Citizenship; Football Clubs; Legitimacy; Allsvenskan; Hållbarhetsredovisning; Hållbarhet; CSR; Samhällsengagemang; Fotbollsklubbar; Legitimitet; Allsvenskan;

    Sammanfattning : Svensk fotboll är den största folkrörelsen i Sverige och engagerar miljontals människor varje år. Elitklubbarna lägger stora resurser på hållbarhetsarbete i olika former för att ge tillbaka till samhället, och stärka den egna klubben. LÄS MER