Sökning: "Jacob Edström"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Jacob Edström.

 1. 1. The Optimal Hardware Architecture for High Precision 3D Localization on the Edge. : A Study of Robot Guidance for Automated Bolt Tightening.

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Jacob Edström; Pontus Mjöberg; [2019]
  Nyckelord :Computer Vision; Robot Guidance; Automated Assembly; Edge Computing; Cloud Computing; Cluster Computing; Deep Learning; Industrial Robots; Flexible Automation.; Datorseende; Robotstyrning; Automatiserad Montering; Edge-beräkning; Molnberäkning; Klusterberäkning; Djupinlärning; Industrirobotar; Flexibel Automatisering.;

  Sammanfattning : The industry is moving towards a higher degree of automation and connectivity, where previously manual operations are being adapted for interconnected industrial robots. This thesis focuses specifically on the automation of tightening applications with pre-tightened bolts and collaborative robots. LÄS MER

 2. 2. Ta inte för dig mer än du orkar äta upp : En studie av arbetet för minskat matsvinn i kommunala skolkök

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Enheten för restauranghögskolan; Umeå universitet/Enheten för restauranghögskolan

  Författare :Johan Granberg; Jacob Edström; [2019]
  Nyckelord :Matsvinn; Kommunala tillagningskök; Svinnreducerande åtgärder;

  Sammanfattning : Denna studies syfte är att undersöka tillagningskök i kommunala skolor och hur dessa praktiskt tillämpar arbetssätt för att minimera matsvinn. I bakgrunden behandlas ämnets ökande nutida relevans, tidigare forskning kring olika typer av interventioner och deras effektivitet samt den aktuella kommunens tidigare åtgärder. LÄS MER

 3. 3. Utvärdering av hybrida ramverk för mobil applikationsutveckling mot småföretag

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Christoffer Edström; Jacob Jalsing; [2017]
  Nyckelord :Hybrid frameworks; Application development; Small businesses; Requirements; Challenges; Native; Web application; Platform independent; PhoneGap; React Native; Xamarin; Hybrida ramverk; Applikationsutveckling; Småföretag; Krav; Utmaningar; Native; Webbapplikation; Plattformsoberoende; PhoneGap; React Native; Xamarin;

  Sammanfattning : Mobilindustrin är under ständig förändring vilket har lett till en fragmenterad marknad somsmåföretag har haft svårt att etablera sig i. Småföretag har haft problem med att utvecklakvalitativa applikationer till olika mobila plattformar. LÄS MER

 4. 4. Balancing arm for a Robotic Waiter

  Kandidat-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :JACOB EDSTRÖM; JONATHAN GUNNARSSON; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This project focuses on balancing a drinking glass, to be able to transport it without the contents being spilled. It is designed with the aim of replacing a waiter in a restaurant or bar environment, but the technology itself could well be applied on mobile cup holders in cars or boats for instance. LÄS MER