Sökning: "Jacob Engström"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Jacob Engström.

 1. 1. Bildämnets metodik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Jacob Zidén; Isa Engström; [2021]
  Nyckelord :didaktik; metodik; undervisningspraktiker; bild; bildlärare; bildundervisning;

  Sammanfattning : Den bildundervisning som sker i klassrummen centreras runt manuella bildframställningsmetoder och avspeglar snarare en praktisk-estetisk syn på bildämnet än den kommunikativa som senare läroplaner skriver fram. Mot bakgrund av det och den förskjutning som skett i och med akademiseringen av lärarutbildningar, där det mer teoretiska och övergripande begreppet didaktik fått ersätta metodiken, undersöker denna kunskapsöversikt hur forskningen skriver fram att bildundervisningen utformas. LÄS MER

 2. 2. Ensuring high-quality production during commissioning and ramp-up : A case study at Northvolt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Henrik Eklund; Jacob Engström; [2021]
  Nyckelord :Quality assurance; commissioning; production ramp-up; measurement system analysis; statistical process control; capability analysis;

  Sammanfattning : Rechargeable lithium-ion batteries (LIBs) have generated a shift in the automotive industry towards electric vehicles (EVs) instead of vehicles powered by fossil fuels. As a result, the demand for LIBs is only expected to grow in the future due to an increased demand for passenger EVs. LÄS MER

 3. 3. Clinton eller Trump? : En analys av nyhetsvärderingar i fyra svenska tidningar under presidentvalet i USA 2016

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Jacob Wiberg Engström; [2017]
  Nyckelord :Nyhetsvärderingar; kvantitativ innehållsanalys; källor; Donald Trump; Hillary Clinton;

  Sammanfattning : The main focus of this thesis is the American election of 2016 and how it was reported in four Swedish newspapers; Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Expressen and Aftonbladet. The theoretical approach is based on an analysis of news values, explaining what generally attracts the attention of media outlets, specifically newspapers. LÄS MER