Sökning: "Jacob Hartman"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Jacob Hartman.

 1. 1. Tigern, igelkotten och biskopen : Svenska kyrkans bemötande av Andra världskriget och beredskapen genom Torsten Ysander

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kyrkohistoria

  Författare :Jacob Hartman; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Att öka turism med hjälp av sociala medier. Att locka besökare till Örebro via facebook

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan; Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan

  Författare :Jacob Hartman Andersson; Frej Bergman; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER