Sökning: "Jacob Hede"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jacob Hede.

  1. 1. "Sparka honom!" : förtroendekriser i ett nytt medielandskap

    L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

    Författare :Jacob Hede; Malin Brugge Arelund; [2021]
    Nyckelord :Cancel culture; TV4; kändisar; förtroendekris; Social Sciences;

    Sammanfattning : De senaste årens teknologiska utveckling, med sociala medier i spetsen, har stöpt om samtidens medielandskap. En effekt av denna utveckling är att en ny direkthet skapats mellan offentlig person och gemene man. LÄS MER