Sökning: "Jacob Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden Jacob Karlsson.

 1. 1. Exploring Collaborative Mobile Storage Units in the Humanitarian Supply Chain

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Jacob Karlsson; Björn Sanders; [2019]
  Nyckelord :Humanitarian Logistics; Humanitarian Supply Chain Management; Logistics; Warehouse; Mobile Storage Units; Disaster Management Cycle; Public Warehouse; Bangladesh; Syria; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This thesis is an explorative single case study on the United Nations Logistics Cluster with the purpose to explore the usage of collaborative Mobile Storage Unit (MSU) warehouses in terms of determining their activities’ and decisions’ connection to the disaster management cycle, as well as their challenges’ connection to the contextual factors of the humanitarian supply chain (HSC). It attempts to answer questions (1) What are the collaborative MSU activities and decisions throughout the phases of the disaster management cycle? and (2) How do humanitarian contextual factors influence challenges to collaborative MSU activities and decisions in humanitarian logistics?. LÄS MER

 2. 2. Trängselprissättning inom flygindustrin

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Jacob Karlsson; Antonio Prgomet; [2018]
  Nyckelord :Intäktsoptimering; Trängselprissättning; Prisdiskriminering; Rusningstider; Business and Economics;

  Sammanfattning : Många flygbolag använder idag komplexa intäktsoptimeringsstrategier i sin vinstmaximering. En av dessa är trängselprissättning, på engelska kallad peak-load pricing. I denna uppsats undersöks om flygbolag använder trängselprissättning av biljetter under en dags rusningstider. LÄS MER

 3. 3. Att säkra eller inte säkra : En kvantitativ studie om säkring av transaktionsexponering med valutaderivat

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Jacob Cederkäll; Rickard Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Foreign exchange risk; currency derivatives; transaction exposure; financial hedging; Valutarisk; valutaderivat; transaktionsexponering; finansiell hedging;

  Sammanfattning : With an increasingly globalized world of multinational firms dominating the global market, firms have discovered the impact of transaction exposure on their business. To handle the risk, firms can hedge their transaction exposure with currency derivatives. LÄS MER

 4. 4. LEAN I BYGGBRANSCHEN : -En studie om hur svenska företag inombyggbranschen arbetar med och resonerar kring Lean.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Emil Karlsson; Jacob Öman; [2018]
  Nyckelord :Lean; Lean construction och Productivity.;

  Sammanfattning : År 2017 befinner sig Sverige i en bostadsbrist och de kommande sju åren finns det ett behov av 600 000 nya bostäder. Samtidigt så är produktiviteten i byggbranschen låg jämfört med andra tillverkande branscher och kostnaderna för att producera en bostad i Sverige är högst i hela EU. LÄS MER

 5. 5. En fornälskares utgrävningar. : En studie av den tidiga arkeologin i Sverige.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Malena Magnusson Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Swedish antiquity; Henric Jacob Sivers; Skrickerum; excavation; antiquarianism; svensk forntid; Henric Jacob Sivers; Skrickerum; utgrävning; fornforskning;

  Sammanfattning : The essay deals with the early archaeology in Sweden during the 17th and 18th centuries in generally and with Henric Jacob Sivers excavations at Skrickerum in particularly. In the medieval, Christian Sweden, the relics from the antiquity was considered merely as symbols of the heathen past  but with the foundation of Sweden as a united kingdom they awoke interest as symbols for the nation and were used as tools in the nation building. LÄS MER