Sökning: "Jacob Lindblom"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Jacob Lindblom.

 1. 1. Ändringsarbeten på näringsfastigheter : det utvidgade reparationsbegreppet och en analys av Skatteverkets ställningstagande rörande förstagångsanpassningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Carl-Jacob Lindblom; [2017]
  Nyckelord :Skatterätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Den psykiskt sjukes ansvar - Om tillräknelighet som förutsättning för straffrättsligt ansvar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jacob Lindblom; [2016]
  Nyckelord :Straffrätt; Criminal Law; Tillräknelighet; Breivik; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Swedish criminal law is unique in the sense that mentally disturbed offenders are held accountable for their actions. A majority of legal systems in the world excempt mentally disturbed offenders from criminal responsibility. They therefore go unpunished. LÄS MER