Sökning: "Jacob Moberg"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Jacob Moberg.

 1. 1. Almunge Vårdcentral visar vägen med energilagring : Simulering med solcellsmoduler som visar hur olika sorters energilager beter sig i systemet.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för fysik och astronomi; Uppsala universitet/Institutionen för fysik och astronomi; Uppsala universitet/Institutionen för fysik och astronomi; Uppsala universitet/Institutionen för fysik och astronomi; Uppsala universitet/Institutionen för fysik och astronomi; Uppsala universitet/Institutionen för fysik och astronomi; Uppsala universitet/Institutionen för fysik och astronomi

  Författare :Maria Gustafsson; Karar Al Obeid; Jacob Bengtsson; Ludwig George; Jakob Levison; Benjamin Moberg Safaee; Sofia Wennerström; [2020]
  Nyckelord :Energilager; batteri; simulering; solceller; elnät; saltvattenbatteri; litiumjonbatteri;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Hantering av CSR-strategier : En komparativ studie mellan kontroversiella och konventionella företag

  Master-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Simon Moberg; Jacob Rosenqvist; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Automated Key Rotations In a Continuous Deployment Pipeline

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jim Rylander; Jacob Moberg; [2018]
  Nyckelord :Security; Continuous Deployment; Key rotation; Key management;

  Sammanfattning : Background. To the best of our knowledge, there is no related work that brings up key management in Continuous Deployment. Most of the previous research within the area handles challenges and how to apply to continuous methods. Objectives. LÄS MER