Sökning: "Jacob Olsson"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Jacob Olsson.

 1. 1. How young consumers use retro brands and retro products to mediate and express discontent towards the present

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Max Olsson; Jacob Höglund; [2019-02-26]
  Nyckelord :retrofication; retro brands; retro products; nostalgia; enchantment; authenticity;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. 3D-bildning av oäkta bostadsrättsföreningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Simon Benatti; Amelie Nordén; Jacob Olsson; [2018]
  Nyckelord :Tredimensionell fastighetsbildning; oäkta bostadsrättsförening; substance over form; rättvisande bild; jämförbarhet.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: 3D-bildning av oäkta bostadsrättsföreningar - Den nya trenden som kan ställa till det för redovisningen Seminariedatum: 1 juni 2018. Kurs: FEKH69, Kandidatuppsats i redovisning, 15 högskolepoäng Författare: Amelie Nordén, Jacob Olsson och Simon Benatti Handledare: Kristina Artsberg Nyckelord: Tredimensionell fastighetsbildning, oäkta bostadsrättsförening, substance over form, rättvisande bild, jämförbarhet. LÄS MER

 3. 3. Att lyfta blicken från skärmen - En multipel fallstudie om de upplevda för- och nackdelarna av fysisk och elektronisk kunskapsdelning

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Jacob Sigling; Henrik Olsson; [2017]
  Nyckelord :Knowledge Management; Knowledge Sharing; Theory of Reasoned Action; Social Exchange Theory;

  Sammanfattning : Knowledge sharing is becoming an increasingly important aspect for organizations' ability to compete, especially for firms defined as knowledge intensive. This is due to the increased potential value creation associated with managing and utilizing knowledge for this category of firms. LÄS MER

 4. 4. Modelling and Simulation of Conservative Dynamical Systems by Computer Algebra Assisted Lagrangian Mechanics

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Jacob Ask Olsson; Fredrik Dehlin; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Conservative dynamical systems is modelled with Lagrangian mechanics using Maple TM with the KTH developed plug-in symbolic package Sophia and simulated using Matlab®. Two double pendulum configurations and an object in a Keplerian orbit is studied. LÄS MER

 5. 5. Illikviditetsrabatter- En estimering av illikviditetsrabatter på den svenska aktiemarknaden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emelie Olsson Storckenfeldt; Viktor Gårdemyr; Nicholas Thurow; Jacob Källholm; [2015]
  Nyckelord :illiquidity discount; estimation; Swedish markets; industry; bid ask spread; Business and Economics;

  Sammanfattning : Abstract Title: Illiquidity discounts – An estimation of illiquidity discounts on the Swedish stock market Seminar date: 4-5/6 2015 Course: FEKH89, bachelor thesis in finance, 15 ECTS Authors: Viktor Gårdemyr, Jacob Källholm, Emelie Storckenfeldt och Nicholas Thurow Advisor: Sara Lundqvist Keywords: illiquidity discount, estimation, Swedish markets, industry, bid ask spread Purpose: The purpose of this thesis is to estimate illiquidity discounts through the bid-ask spread on the Swedish stock markets, as well as investigate how the discount varies between industries. Method: The thesis is subdivided in a qualitative part, where we have conducted interviews and researched previous studies and theses to gain knowledge into ways of estimating the illiquidity discount. LÄS MER