Sökning: "Jacob Rönnhed"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Jacob Rönnhed.

 1. 1. The Contagious Taste of Corona Beer

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Olle Stenbäck; Albin Waldeck; Jacob Rönnhed; [2021]
  Nyckelord :Corona Beer; Coronapandemic; Crisis Management; Brand Equity; Brand association; Corporate brand reputation; Brand identity; Business and Economics;

  Sammanfattning : The Covid-19 virus started spreading over the world in the beginning of 2020. WHO soon thereafter declared the virus as a pandemic and due to the crown-looking shape of the virus it was soon to be called the Coronavirus, Corona as it translates into crown in latin. LÄS MER

 2. 2. Svenska företagsförvärv inom Skandinavien respektive utanför Skandinavien, vart finner aktieägare störst avkastning?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Philip du Hane; Jacob Rönnhed; Niclas Stenman; [2020]
  Nyckelord :Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : Titel: Svenska företagsförvärv inom Skandinavien respektive utanför Skandinavien, vart finner aktieägare störst avkastning? Seminariedatum: 03/06/2020 Kurs: FEKH89 - Företagsekonomi: Examensarbete i finansiering på kandidatnivå Författare: Philip du Hane, Niclas Stenman och Jacob Rönnhed Handledare: Göran Andersson Nyckelord: Abnormal avkastning, aktieägaravkastning, företagsförvärv, Skandinavien, icke-Skandinavien. Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka om det uppkommer någon abnormal avkastning vid annonseringen av ett gränsöverskridande förvärv för aktieägare i det förvärvande svenska företaget. LÄS MER