Sökning: "Jacob Strandhag"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Jacob Strandhag.

 1. 1. Strategisk ekonomistyrning för ökat värdeskapande : En enfallsstudie av tillverkningsföretaget Norden Machinery AB

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Jacob Strandhag; Fredrik Holmström; [2015]
  Nyckelord :Strategic Management Accounting; interorganizational management; Strategic Management Accounting; Interorganisatoriska ekonomistyrningsmetoder; ekonomistyrning; strategi; strategisk positionering;

  Sammanfattning : PROBLEMDISKUSSION Strategisk ekonomistyrning kategoriseras av att vara mer externt orienterat än den traditionella ekonomistyrningen och uppmärksammades av Simmonds 1981. Däremot finns ingen generell definition av SMA, vilket beror på avsaknaden av en teoretisk koppling till strategi. LÄS MER

 2. 2. En sjuk kostnadsmätning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Fredrik Holmström; Dennis Johansson; Jacob Strandhag; [2014]
  Nyckelord :Short-term sick leave; cost accounting; personnel costs; human capital; Sjukfrånvaro; kortsiktig; personalekonomi;

  Sammanfattning : BAKGRUND Sjukfrånvaro är och kommer alltid att vara ett problem för företagen då den ärsvårt att undvika. Dock läggs relativt lite tid på att identifiera kostnaderna bakom sjukfrånvaro och då framförallt den kortsiktiga. LÄS MER