Sökning: "Jacob Tåqvist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jacob Tåqvist.

  1. 1. Det fria skolvalets geografi - En GIS-baserad studie av skolresor i Göteborg

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

    Författare :Tyko Lang; Jacob Tåqvist; [2020-08-29]
    Nyckelord :Nätverksanalys; GIS; Skolval; Skolresor; Mobilitet; Tillgänglighet; Göteborg;

    Sammanfattning : The implementation of school choice and the school voucher system have changed the geography of school trips in Sweden. The changing mobility of students have attracted a growing amount of research from various disciplines. LÄS MER