Sökning: "Jacob Therstam"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jacob Therstam.

  1. 1. Män, makt, och marinblå kostymer: en bildanalys över hur maskuliniteter iscensätts i Suitsupplys kostymreklamer

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för modevetenskap

    Författare :Anton Gårdevall; Jacob Therstam; [2018]
    Nyckelord :kostym; män; makt; maskulinitet; herrmode; bildanalys; Suitsupply; reklam suit; men; power; masculinity; menswear; image analysis; advertising; Cultural Sciences;

    Sammanfattning : This Bachelor’s thesis examines how masculinity is enacted in three different advertising campaigns from the Dutch menswear brand Suitsupply. The material consists of six photos, which are analyzed using visual semiotic analysis based on Barthes’ theories. To categorize the masculinity, theories from Connell, Halberstam and Nordberg are used. LÄS MER