Sökning: "Jacobson Jacobson"

Visar resultat 1 - 5 av 137 uppsatser innehållade orden Jacobson Jacobson.

 1. 1. Handskrivande av kinesiska tecken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Linda Yue-Chuan Jacobson; [2019]
  Nyckelord :Kinesiska tecken; handskrivande av kinesiska tecken; radikal; komponent; aktionsforskning;

  Sammanfattning : Kinesiska tecknen såg från början inte ut som sin nuvarande form. Den aktuella skrivstilen är en följd av över tretusen års förändring och utveckling. I början var ett tecken en avbildning av ett riktigt föremål eller hade ett logiskt begrepp. För närvarande ser de flesta tecknen ut som en främmande symbol. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskan omvårdnadskompetens och kompetensutveckling

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Jeanette Jacobson; [2019]
  Nyckelord :: kompetensutveckling; kvalitativ forskning; magnetmodellen; omvårdnad och omvårdnadskompetens;

  Sammanfattning : Jacobson, J. Sjuksköterskans omvårdnadskompetens och kompetensutveckling. En intervjustudie om första linjens chefers erfarenheter. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. LÄS MER

 3. 3. The Platform-Based Branding Cycle: Conceptualizing the Roles of the Platform-Based Brand Using the Case of Airbnb

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Camilla Jacobson; Friedrich Clemens Segebarth; [2019]
  Nyckelord :role of the brand; platform business model; strategic brand management; value creation; platform-based branding cycle; Business and Economics;

  Sammanfattning : Thesis purpose: To explore the phenomenon of businesses utilizing a platform strategy to create value from a branding perspective. We examine how the role of the brand for a platform is different than for a traditional business in order to conceptualize the role of a platform-based brand. LÄS MER

 4. 4. Evaluating Machine Learning Intrusion Detection System classifiers : Using a transparent experiment approach

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi; Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi; Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Christian Augustsson; Pontus Egeberg Jacobson; Erik Scherqvist; [2019]
  Nyckelord :Network Intrusion Detection System; Intrusion Detection System; Machine Learning; Guidelines; Transparency;

  Sammanfattning : There have been many studies performing experiments that showcase the potential of machine learning solutions for intrusion detection, but their experimental approaches are non-transparent and vague, making it difficult to replicate their trained methods and results. In this thesis we exemplify a healthier experimental methodology. LÄS MER

 5. 5. A Machine Learning-Based Statistical Analysis of Predictors for Spinal Cord Stimulation Success

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik; Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Trolle Jacobson; Gustav Segerberg; [2019]
  Nyckelord :Machine Learning; Predictors; Spinal Cord Stimulation; SCS; Outcomes;

  Sammanfattning : Spinal Cord Stimulation (SCS) is a treatment for lumbar back pain and despitethe proven effcacy of the technology, there is a lack of knowledge in how the treatment outcome varies between different patients groups. Furthermore, since the method is costly, in the sense of material, surgery and follow-up time, a more accurate patient targeting would decrease healthcare costs. LÄS MER