Sökning: "Jacquelin Larsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jacquelin Larsson.

  1. 1. KÄNSLA AV UTANFÖRSKAP En systematisk litteraturstudie om upplevelser hos personer med Multipel Skleros.

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

    Författare :Elin Blomberg; Jacquelin Larsson; [2019-06-20]
    Nyckelord :Occupation therapy; activities of daily living; attitude to health;

    Sammanfattning : Bakgrund Multipel Skleros är en neurologisk sjukdom som medför funktionsnedsättningar som inverkar på personens vardagsliv och hindrar personen från att delta i olika aktiviteter. Idag visar forskning på att arbetsterapeutiska interventioner inte är tillräckligt individanpassade för personer med Multipel Skleros. LÄS MER