Sökning: "Jacqueline Carling von Post"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Jacqueline Carling von Post.

 1. 1. Oönskade effekter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jacqueline Carling Von Post; [2016]
  Nyckelord :Prao; Arbetsmiljöverket; skola; implementering; närbyråkrati; programteori; top-down; bottom-up; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den här studien syftar till att ta reda på hur Arbetsmiljöverkets implementering av nya direktiv gällande riskbedömning av praoplatser kunde medföra att många skolor i landet har valt att ta bort prao som ett moment ur utbildningen, då rektorer eller skolförvaltning bedömt att arbetet inför praon blir för omfattande. Studien är upplagd som en teoribaserad processutvärderingsanalys där implementeringsteori använts för att analysera implementeringsproblemet. LÄS MER

 2. 2. Bidrar EU till ökad tillväxt? - En empirisk studie av EU:s påverkan på medlemsländers ekonomiska tillväxt från 1960 till 2009.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Sigrid Tolstoy; Jacqueline Carling von Post; [2016]
  Nyckelord :Europeiska Unionen; ekonomisk tillväxt; paneldata; EU-27; Business and Economics;

  Sammanfattning : This study investigates if, and to what extent, a membership in the EU affects a country’s economic growth. The aim is to find out if an EU-membership leads to a permanent effect on economic growth, a temporary effect the first ten years after entering the EU, and if the fact that the growing number of members in the EU has any effect on economic growth. LÄS MER