Sökning: "Jacqueline Forsberg"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Jacqueline Forsberg.

 1. 1. Inter-team knowledge sharing : A case study on co-located teams’ drivers and barriers for KS

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik; Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Maria Dahlqvist; Jacqueline Forsberg; [2018]
  Nyckelord :inter-team; knowledge sharing; agile software development; knowledge management;

  Sammanfattning : Agile software development is a high-technology environment with several challenges. One of these is how to manage knowledge. Knowledge sharing is an important part of software development and is supported in agile practices, but mainly within teams, and not between teams. LÄS MER

 2. 2. Kreativitet - en attraktiv förmåga på framtida arbetsmarknaden : svenska grundskolelärares föreställningar om skolelevers kreativitet och kreativa beteende jämförda med amerikanska lärares

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Jacqueline Forsberg; [2018]
  Nyckelord :kreativitet; kreativt beteende; skola; lärare; automation;

  Sammanfattning : Majoriteten av Sveriges arbetskraft befinner sig i yrken med hög risk att automatiseras inom kommande ett eller två decennier. Det är därför av största vikt att skolan förbereder den framtida arbetskraften för den omställning som sannolikt väntar arbetsmarknaden och förser eleverna med den kunskap och förmågor som de behöver. LÄS MER

 3. 3. Ridinstruktörers syn på den sociala relationen mellan dem och deras elever

  M1-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Jacqueline Alex; Anja Forsberg; [2010]
  Nyckelord :relation; inlärning; lärande;

  Sammanfattning : REFERATSyftet med detta arbete är att försöka ta reda på den bästa balansen i kontakten mellan ridlärare och ridelev, för att rideleven skall lära sig optimalt och att ridläraren samtidigt ska må bra i sin yrkesroll. Som en fortsättning på liten studie gjord av oss, Jacqueline Alex och Anja Forsberg under vårt första utbildningsår 2008 (Bilaga 2), med titeln ”Att lära ut” ville vi fördjupa oss i frågeställning enligt följande:Behöver ridläraren ha en privat relation med sina ridelever, för att få en bra effekt i sin ridundervisning? Vilka komplikationer uppstår när ridläraren blir för privat? Hur hittar man balansen mellan att ha en god kommunikation med sina ridelever utan att bli för privat?”Det som till exempel kan hända är att rideleven berättar om privata problem som inte ridläraren har utbildning i att hantera eller att eleven kan tappa respekten för läraren om den blir för mycket kompis med sina elever. LÄS MER