Sökning: "Jag heter inte miriam"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jag heter inte miriam.

  1. 1. "Därför log jag, därför teg jag, därför ljög jag" : Respektabel femininitet och främlingskap i Majgull Axelssons roman Jag heter inte Miriam

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

    Författare :Emelie Eriksson Leijon; [2015]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER