Sökning: "Jahve"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet Jahve.

 1. 1. Jona psalm : dess teologi och funktion i Jona bok

  Kandidat-uppsats, Teologiska högskolan Stockholm/Teologiska högskolan Stockholm

  Författare :Jenny Figaro; [2018]
  Nyckelord :Jona bok; Jona; profet; psalm; teologi; Gud; Jahve; Herre; Gamla testamentet; Gudsnärvaro;

  Sammanfattning : Jona bok är inte bara en av Bibelns mest välkända berättelser utan är också en del avvärldslitteraturen. I den bibliska uppdelningen tillhör boken de så kallade skriftprofeterna ochtolkas således som en profetisk text. LÄS MER

 2. 2. Guden - Solen - Lagen : Ett studium av hur bildspråketstrålar samman i Psalm 19

  Kandidat-uppsats, Teologiska högskolan Stockholm/Teologiska högskolan Stockholm

  Författare :Jeanette Tell; [2018]
  Nyckelord :Gud; Jahve; Solen; Herrens lag; ord; tal; liv; ljus; himlavalvet; glädje;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att studera huruvida bildspråket i psalm 19 strålar samman och kan ge enbild över hur psalmen kan läsas som en enhet. Psalmen är till synes två sammansatta psalmersom avslutas med en personlig bön. Uppsatsens ärende är inte varför eller när de här tvåpsalmerna har satts samman. LÄS MER

 3. 3. "Det är sällan diskussioner om det är Jahve, Buddha, Allah eller Gud". : En kvalitativ intervjustudie om hur pedagoger säger sig arbeta allsidigt och sakligt i förskolan med fokus på andra trosuppfattningar än den kristna trosuppfattningen i sina verksamheter.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Angelica Selman; [2017]
  Nyckelord :Förskola; Trosuppfattningar; Allsidighet; Saklighet; Lpfö 98; Mångkulturell; Bio- ekologisk utvecklingsteori; Förskollärare;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to find out how the respondents, think, feel and practice curriculum assignment Objectivity and comprehensiveness in their role as preschool teachers. With this as a starting point I made the choice to do the survey through a qualitative approach. LÄS MER

 4. 4. Dödsriket i Gamla och Nya testamentet - en jämförande studie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Annette Johansson; [2016-07-05]
  Nyckelord :Sheol; Gehenna; Hades; Underworld;

  Sammanfattning : The purpose of this investigation is to examine the existence after death in the underworld in the Old and New Testament in the Bible. I will thereafter compare the images of the underworld. The investigation also tries to establish the origin of the images of the underworld. It will also be some discussion about the development of the underworld. LÄS MER

 5. 5. "Bara Rachav, skökan, skall få leva" (Jos 6:17) : En narrativ undersökning av Rachavs rädding i Josua 2.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap

  Författare :Johanna Lundin; [2014]
  Nyckelord :old testament; Joshua; Josua; Joshua2; Josua2; Rachav; Rahab; narrative criticism; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : In this thesis, the story of Rahab in Joshua 2 is analysed, with narrative criticism. Several Christian exegeses have been made upon Joshua 2, and they tend to see Rahab as a character who is saved since she is righteous by faith. In this thesis the purpose is to find the reason why Rahab is saved. LÄS MER