Sökning: "Jakob Ödman"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Jakob Ödman.

 1. 1. How to choose green?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Adrian Thureborn; Jakob Ödman; [2022-02-28]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This paper investigates if there is any difference between active managed funds and passive managed funds in regard to their risk-adjusted return. The thesis focuses on Swedish sustainable funds that invest in accordance with the ESG (environmental, governance and social) criteria during the time period 2011-2021. LÄS MER

 2. 2. Digitalt och analogt mixande och deras betydelse för upplevelse och klingande resultat

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Musikhögskolan

  Författare :Jakob Ödman; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER