Sökning: "Jakob Östman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jakob Östman.

  1. 1. BookShark – En praktisk studie i webbutveckling

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska högskolan

    Författare :Jonathan Anderson; Tobias Björch; Jakob Boman; Christopher van Dijk; Sofie Harrius; Daniel Nilsson; Albin Ottosson; Johan Östman; [2014]
    Nyckelord :webbapplikation; webbshop; internetbokhandel; e-bok; e-böcker;

    Sammanfattning : Rapportens syfte är att beskriva det tekniska och teoretiska framtagandet av e-boktjänsten BookShark. Den innehåller bland annat styrkanden rörande tjänstens hållbarhet på marknaden samt hur teamet har förhållit sig till arbetsmetoden Scrum. LÄS MER