Sökning: "Jakob Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade orden Jakob Andersson.

 1. 1. Tuberkulos i medeltida Lund

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historisk osteologi

  Författare :Lina Andersson; [2019]
  Nyckelord :Tuberkulos; medeltida Lund; S:t Jakob; Gråbrödraklostret.; History and Archaeology;

  Sammanfattning : Tuberculosis is one of the oldest diseases known to man. Today one third of the world’s population is infected and every year 2 million people die because of it. This essay is focused on tuberculosis in Medieval Lund, specifically from Saint Jacobs cemetery. LÄS MER

 2. 2. Den roliga idrotten : Vad gör barnidrott kul - enligt barnen själva?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Jakob Andersson; Anders Ögren; [2019]
  Nyckelord :Youth sports; participation; commitment; Barnidrott; deltagande; engagemang;

  Sammanfattning : A common reason for engaging in sport activities is because it’s fun and enjoyable. But what is it that makes a certain activity fun and enjoyable? The answer isn’t so obvious and may be different depending on who is answering it. This study aimed to increase the knowledge regarding what is fun about sports. LÄS MER

 3. 3. ”Hej kan jag hjälpa dig!” : Principer vid design och tillämpning av en interaktiv servicerobot

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Jakob Andersson; Simon Bonnier; [2019]
  Nyckelord :service robot; chatbot; robot; Servicerobot; chattbot; robot;

  Sammanfattning : Användandet av servicerobotar i olika sammanhang, har under de senare åren stadigt ökat och är idag ett allt vanligare inslag på företag och organisationers webbsidor. Servicerobotar har stor potential att skapa fördelar i kontakten med användare, eftersom de kan tillhandahålla outtröttlig och snabb service på ett kostnadseffektivt sätt. LÄS MER

 4. 4. Returlådan som försvann : En studie med syfte att minska saldoavvikelser av returlådor mellan ICAs centrallager och butiker

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Alen Posko; Jim Andersson; Jakob Bergman; [2019]
  Nyckelord :Reverse logistics; Return flow; Returnable packaging containers; Grocery Industry; ICA; Svenska Retursystem; Returlogistik; Returflöde; Returlåda; Dagligvarubranschen; ICA; Svenska Retursystem;

  Sammanfattning : Title: The disappearing crate Context: Return logistics is an often forgotten but essential part of a company’s supply chain. As growing supply chains become increasingly complex, increased demands are placed on efficient logistics to create a competitive advantage over other parties on the market. LÄS MER

 5. 5. Bredaryds koordinationsbana : att skapa en plats för fysisk aktivitet för barn, med barn

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Jakob Andersson; [2019]
  Nyckelord :koordinationsbana; samverkansprocess; medborgardialog; barn; delaktighet;

  Sammanfattning : I en tid av ökat stillasittande får barns utemiljöer allt större betydelse för deras fysiska och psykiska utveckling. Hur barns utemiljöer utformas ligger i relation med hur de används. Om användarna själva får vara med och påverka gestaltningen ökar chansen att platsen lever upp till användarnas behov. LÄS MER