Sökning: "Jakob Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade orden Jakob Andersson.

 1. 1. FRISKOLOR OCH DESS ÄGANDE Hur påverkar huvudmannens storlek lärares uppfattningar om kvalitet i friskolor?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jakob Andersson; [2024-01-30]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sweden’s private schools are a topic that has been widely discussed in Swedish media as well as in academic research. Discussions about these schools tend to focus on comparisons between public and private schools as well as how private schools affect students’ academic results. LÄS MER

 2. 2. Virtual Validation of Autonomous Vehicles : Virtualizing an Electric Cabin Scooter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Christoffer Arvidsson; Jakob Andersson; [2023]
  Nyckelord :ROS2; Navigation2; SLAM; Gazebo; Virtual Environment; Ackermann steering; Autonomous Vehicle;

  Sammanfattning : This thesis report presents a study on the virtualization of an Electric Cabin Scooter used to validate the feasibility of converting it into an autonomous vehicle. The project aimed to design, develop, and test a virtual model of the car that can navigate from points A to B while avoiding obstacles. LÄS MER

 3. 3. Ambulanssjuksköterskors erfarenheter och upplevelser av att arbeta inom ambulanssjukvård på landsbygden i Skåne

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Jackie Fredriksson; Jakob Andersson; [2023]
  Nyckelord :Ambulanssjukvård; ambulanssjuksköterska; landsbygd; erfarenheter; upplevelser; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Centraliseringen av hälso- och sjukvården har medfört ökade avstånd till akutsjukhus, vilket begränsat tillgängligheten till akutsjukvård för personer bosatta på landsbygden. Det medför ett högre krav på ambulanssjukvården att tillgodose befolkningen med god vård inom rimlig tid. LÄS MER

 4. 4. A Literature Review of the Barriers and Attitudes Towards ICT Integration in the EFL Classroom

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Göteborgs universitet / Lärarutbildningsnämnden

  Författare :Martin Andersson; Jakob Skoglund Olsson; [2022-08-03]
  Nyckelord :ICT; technology; EFL; barriers; teacher attitudes;

  Sammanfattning : The use of information and communication technology (ICT) has become more widespread in all areas of the world which has made it more relevant to use ICT in schools as well. Therefore, it is important to understand what barriers can block the integration of ICT in the English as a foreign language (EFL) classroom. LÄS MER

 5. 5. Administrerar vi bort arbetsmotivationen? : En kvalitativ studie om hur det administrativa arbetet påverkar arbetsmotivationen hos läkare

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jakob Andersson; Isak Smårs; [2022]
  Nyckelord :Motivation; administrativt arbetet; inre motivation; professionell kultur; illegitima uppgifter;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka det administrativa arbetets påverkan på arbetsmotivationen hos läkare som arbetar i en svensk kontext. Andelen av svenska läkares arbetstid som går till administration har under de senaste åren varit ett uppmärksammat samt omdiskuterat ämne. LÄS MER