Sökning: "Jakob Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade orden Jakob Andersson.

 1. 1. Tuberkulos i medeltida Lund

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historisk osteologi

  Författare :Lina Andersson; [2019]
  Nyckelord :Tuberkulos; medeltida Lund; S:t Jakob; Gråbrödraklostret.; History and Archaeology;

  Sammanfattning : Tuberculosis is one of the oldest diseases known to man. Today one third of the world’s population is infected and every year 2 million people die because of it. This essay is focused on tuberculosis in Medieval Lund, specifically from Saint Jacobs cemetery. LÄS MER

 2. 2. ”Hej kan jag hjälpa dig!” : Principer vid design och tillämpning av en interaktiv servicerobot

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Jakob Andersson; Simon Bonnier; [2019]
  Nyckelord :service robot; chatbot; robot; Servicerobot; chattbot; robot;

  Sammanfattning : Användandet av servicerobotar i olika sammanhang, har under de senare åren stadigt ökat och är idag ett allt vanligare inslag på företag och organisationers webbsidor. Servicerobotar har stor potential att skapa fördelar i kontakten med användare, eftersom de kan tillhandahålla outtröttlig och snabb service på ett kostnadseffektivt sätt. LÄS MER

 3. 3. Bredaryds koordinationsbana : att skapa en plats för fysisk aktivitet för barn, med barn

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Jakob Andersson; [2019]
  Nyckelord :koordinationsbana; samverkansprocess; medborgardialog; barn; delaktighet;

  Sammanfattning : I en tid av ökat stillasittande får barns utemiljöer allt större betydelse för deras fysiska och psykiska utveckling. Hur barns utemiljöer utformas ligger i relation med hur de används. Om användarna själva får vara med och påverka gestaltningen ökar chansen att platsen lever upp till användarnas behov. LÄS MER

 4. 4. Plastklubbor och tangentbord - En komparativ fallstudie av esportens och innebandyns utveckling i Sverige

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Max Oskar Andersson; Jakob Hammarskjöld; [2018]
  Nyckelord :esports; floorball; sportification; intensification; totalization;

  Sammanfattning : This thesis aims to contribute to the research on esports, a subject which has received limited attention from scholars. Using a comparative analysis of esports and floorball, two activities which both have experienced rapid development in Sweden, this study further aims to explain if, how and why esports has developed differently than modern sports. LÄS MER

 5. 5. Potential för biobränsle från svenska skogen

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Jakob Lundvall; Maria Andersson Albin; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER