Sökning: "Jakob Bach"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Jakob Bach.

 1. 1. Barnfamiljer eller 50 000 fascister? : En komparativ analys av hur en polsk självständighetsmarsch framställs i polska, svenska, tyska och brittiska nyhetstexter

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Jakob Bach; [2018]
  Nyckelord :march of independence; Poland; march; independence; framing; Warsaw; objectivity; marsch der unabhängigkeit; marsch; unabhängigkeit; Warschau; Polen; självständighetsmarsch; Polen; marsch; självständighet; gestaltningsanalys; objektivitetsanalys; objektivitetsideal; komparativ analys; Sverige; Tyskland; Storbritannien; Warszawa; marsz niepodległości; marsz; Warszawa; niepodległośc;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att besvara följande frågeställning: 1) Hur gestaltas den polska självständighetsmarschen och dess deltagare? Går det genom öppen kodning att hitta återkommande frames? Går det att se nationella skillnader? 2) Hur förhåller sig gestaltningen till tidigare journalistisk forskning om hur demonstrationer gestaltas? Kännetecknas gestaltningar av de frames som i hög utsträckning används? Går det att se nationella skillnader? 3) Hur återspeglar framställningar av självständighetsmarschen hur journalister i de olika undersökta länderna förhåller sig till objektivitetsideal enligt en liberal modell? Frågeställningen besvarades genom en tvådelad kvantitativ objektivitetsanalys samt en tvådelad kvalitativ gestaltningsanalys. Resultatet av den första delen av den kvantitativa undersökningen visade att objektivitetsideal förknippade med hur informationskällor används var relativt lika; objektivitetsideal återspeglas inom detta område på ett relativt likartat sätt länder emellan. LÄS MER

 2. 2. Prayer and Preaching through the Organ. Performing Settings of Vater Unser im Himmelreich from Luther’s Germany, 1624-1739

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Anna Steppler; [2017-03-06]
  Nyckelord :Chorale setting; Lutheran theology; musical interpretation; Samuel Scheidt; rhetoric; Jakob Praetorius; Georg Böhm; Johann Sebastian Bach;

  Sammanfattning : This project explores organ settings of Luther’s Catechism chorale Vater Unser im Himmelreich from the seventeenth- and eighteenth- centuries as a means to consider the contemporary concept of ‘preaching’ through the organ. Through an exploration of Lutheran theology associated with the Lord’s Prayer, it attempts to arm the modern performer with a deeper understanding of the rhetorical message conveyed by these settings, thus aiding in the creation of an appropriate affektive performance and response today. LÄS MER