Sökning: "Jakob Eriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden Jakob Eriksson.

 1. 1. Fotledskinematik vid enbenslängdhopp efter främre korsbandsskada : En jämförelse med knäfriska kontroller

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi; Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Emil Eriksson; Jakob Geholm; [2021]
  Nyckelord :Anterior cruciate ligament; Ankle; Kinematics; Rehabilitation; Movementanalysis; Return to sports; Främre korsband; Fotled; Kinematik; Rehabilitering; Rörelseanalys; Återgång till sport;

  Sammanfattning : IntroduktionFrämre korsbandsskador (ACL-skador) leder till nedsatt knäfunktion och är en stor bidragande orsak till att de ACL-skadade slutar med sin idrott. Detta kan delvis förklaras av nya rörelsestrategiser som används för att minska belastning på den skadade knäleden. LÄS MER

 2. 2. NBA: Dribbling Through Politics

  L3-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johan Brishammar; Pernilla Eriksson; Jakob Ferenius; [2021]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Redovisningskvalitet i den kommunala sektorn

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Jakob Eriksson; Inas Soliman; [2020-01-28]
  Nyckelord :följsamhet; redovisningskvalitet; kommunal redovisning; agentteori; institutionell teori; tilläggsupplysningar; rådet för kommunal redovisning; bivariat analys; multipel regressionsanalys;

  Sammanfattning : SyfteTidigare forskning inom kommunal redovisning har åskådliggjort en bristande följsamhetgentemot lagar och rekommendationer i de svenska kommunerna (se exempelvis Broström &Donatella 2008; Falkman & Tagesson 2008; Tagesson 2010; Haraldsson & Tagesson 2014;Haraldsson 2016; Donatella & Thor, 2018). Med anledning av det här avser föreliggandestudie att bidra med ökad förståelse för en del faktorer som påverkar den kommunalaredovisningen. LÄS MER

 4. 4. Kan idrott och hälsa motivera till fortsatt elitidrottssatsning? : Ett självbestämmandeperspektiv på friidrottsflickors retrospektiva upplevelse av idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Jakob Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Idrott och hälsa; elitidrottssatsning; motivation; Self Determination Theory;

  Sammanfattning : In Sweden 90% of all children have some time during their childhood come in contact with sports associations, but less than half of them are left in the sport environment when they turn 20. This makes less elite athletes to come out of the country of Sweden. LÄS MER

 5. 5. Interest Rate Volatility and its Effect on Interest Rate Options

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Jacqueline Eriksson; Jakob Sundblad; [2020]
  Nyckelord :Interest Rates Regimes; Volatility; Derivatives; Interest Rate Options; Asset Pricing;

  Sammanfattning : This paper replicates the study conducted by Guillaume et. al (2013) and derives a relationship between the interest rate volatility and the interest rate level for the Swedish currency (SEK). The results suggest interest rates to be divided into three different regimes consisting of low, intermediate and high rates. LÄS MER