Sökning: "Jakob Fagerström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jakob Fagerström.

  1. 1. Föreningsaktiv eller inte? : En studie om idrott och fysisk aktivitet bland högstadieelever

    Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Umeå universitet/Pedagogiska institutionenUmeå Centrum för idrottsvetenskap; Umeå universitet/Umeå universitet/Pedagogiska institutionenUmeå Centrum för idrottsvetenskap

    Författare :Jakob Birgersson; Erik Fagerström; [2011]
    Nyckelord :sport and or physical activities; club activities; drop-out; youth; secondary school; riksidrottsförbundet; idrott och eller fysisk aktivitet; föreningsidrott; avhopp; ungdomar; högstadieskola;

    Sammanfattning : Sport is the biggest movement in Sweden and among youth is seen as the most important and one of the most prestigious leisure-time activities. Riksidrottsförbundet (RF) is the main organization of the Swedish sport movement. It receives funding from the government in order to represent and develop the Swedish sports clubs. LÄS MER