Sökning: "Jakob Gustafsson"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Jakob Gustafsson.

 1. 1. Almunge Vårdcentral visar vägen med energilagring : Simulering med solcellsmoduler som visar hur olika sorters energilager beter sig i systemet.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för fysik och astronomi; Uppsala universitet/Institutionen för fysik och astronomi; Uppsala universitet/Institutionen för fysik och astronomi; Uppsala universitet/Institutionen för fysik och astronomi; Uppsala universitet/Institutionen för fysik och astronomi; Uppsala universitet/Institutionen för fysik och astronomi; Uppsala universitet/Institutionen för fysik och astronomi

  Författare :Maria Gustafsson; Karar Al Obeid; Jacob Bengtsson; Ludwig George; Jakob Levison; Benjamin Moberg Safaee; Sofia Wennerström; [2020]
  Nyckelord :Energilager; batteri; simulering; solceller; elnät; saltvattenbatteri; litiumjonbatteri;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Den ekonomiska politiken begränsar flyttviljan

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Jakob Gustafsson; Eric Lagerlöf; Daniel Bokhari Friberg; [2019]
  Nyckelord :Transaktionskostnad; Ekonomisk politik; Ränta; Amorteringskrav; Uppskov; Reavinstbeskattning; Flyttkedjor; Lock-in-effekt;

  Sammanfattning : Sammanfattning Examensarbetets titel: Den ekonomiska politiken begränsar flyttviljan Seminariedatum: 2019-05-27 Ämne/kurs: FF321F Författare: Daniel Bokhari Friberg, Eric Lagerlöf och Jakob Gustafsson Handledare: Martin Grander Nyckelord: Transaktionskostnad, ekonomisk politik, ränta, amorteringskrav, uppskov, reavinstbeskattning, flyttkedjor, lock-in-effekt. Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka faktorer som påverkar äldre människors benägenhet att flytta samt vilken effekt den nuvarande ekonomiska politiken har på den svenska bostadsmarknaden. LÄS MER

 3. 3. Energieffektivisering i kulturhistoriska byggnader : En studie av Vederslövs kyrka

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggd miljö och energiteknik (BET); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggd miljö och energiteknik (BET)

  Författare :Jakob Gustafsson; Simon Olofsson; [2017]
  Nyckelord :Kulturhistoriska byggnader; Kulturmiljölagen; Inventarier; Skador; Temperatur; Relativ fukthalt; Vederslövs kyrka; JEFF Electronics; Logger; IDA ICE; Energieffektivisering;

  Sammanfattning : Kyrkor som är byggda innan år 1940 skyddas i enlighet med 4 kap. Kyrkliga kulturminnen ur Kulturmiljölagen. Samtidigt efterfrågar kyrkobesökare större krav på inomhusklimatet som för kyrkornas inventarier leder till skador. LÄS MER

 4. 4. Det undergrävda folkhälsoarbetet : En kvalitativ studie om hur lärare i idrott och hälsa på gymnasiet uppfattar ämnets folkhälsoansvar

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Johan Gustafsson; Jakob Ekblom; [2016]
  Nyckelord :Idrott och hälsa; nyinstitutionell teori; folkhälsa;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker hur några lärare i idrott och hälsa på gymnasiet uppfattar ämnet som ett folkhälsoansvar och hur de i sådana fall jobbar med att förbättra folkhälsan. Genom sex djupintervjuer ville vi få en djupare förståelse kring hur lärare ser på folkhälsa i relation till undervisningen. LÄS MER

 5. 5. A Game of Drones - uppfyller USA:s drönaranvändning i Pakistan principerna inom teoritraditionen om rättfärdiga krig?

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jakob Gustafsson; Carl Jakob Fürst; [2014]
  Nyckelord :drönare; Pakistan; USA; teoritraditionen om rättfärdiga krig; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats analyserar i en deskriptiv fallstudie USA:s drönaranvändning i Pakistan. Detta görs utifrån teoritraditionen om rättfärdiga krig. De principer som utvärderas är de gällande krig som sista utväg, chans till framgång och civilas immunitet. En textanalys av empirin utförs och en tolkningshypotes formuleras. LÄS MER