Sökning: "Jakob Ivarsson"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Jakob Ivarsson.

 1. 1. “DET ÄR EN UTOPI ATT TRO ATT ALLA BARA ÄR PÅ TÅGET OCH SJUNGER JA TILL ALLTING.” En kvalitativ intervjustudie om socialchefers erfarenheter av konflikter mellan det politiska styret, verksamheten och externa aktörer.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Dominique Lussenburg; Jakob Ivarsson; [2023-01-02]
  Nyckelord :domänteori; förvaltning; konflikter; samverkan; tillitsbaserad styrning; domain theory; management; conflicts; cooperation; trust-based governance;

  Sammanfattning : Leading a social service organization can be a challenging task. Within social services administrations there are three levels whose widely different perspectives make communication and relationships within social services administrations difficult, as well as creating room for misunderstandings and disagreements. LÄS MER

 2. 2. Onlinespel skapat med fokus på social interaktion

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Marcus Axelsson; Jakob Fihlman; Samuel Ivarsson; Elin Nilsson; Jesper Setterström; Tina Samimian Tehrani; [2021-09-14]
  Nyckelord :samarbete; speldesign; spel; barn;

  Sammanfattning : Projektets syfte var att skapa ett digitalt spel som uppmuntrar till samarbete mellan spelarna. Spelet är framtaget för att spela i lag om fyra där nyckeln för att lyckas är tätt samarbete. Metoden som använts i detta projekt är uppdelad i tre större block, förstudie, designprocess och utvecklingsprocess. LÄS MER

 3. 3. Den andra litteraturen : En studie om den utomeuropeiska skönlitteraturens roll i svenskundervisningen på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Jakob Ivarsson; [2021]
  Nyckelord :Subject Construction; Postcolonial Theory; Canon; Literature; Ämneskonstruktion; Postkolonial teori; Kanon; Skönlitteratur;

  Sammanfattning : Den här studien avser att undersöka lärares skönlitterära urval i svenskundervisningen. Syftet är att få insikt i den utomeuropeiska litteraturens roll i svenskundervisningen. LÄS MER

 4. 4. De onda berättelserna : En studie om nazistiska propagandafilmers värde i den gymnasiala historieundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Jakob Ivarsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study aims to investigate and understand the educational potential of using Nazi-propaganda films as teaching material in Swedish high schools. The study is rooted in the theory about what purpose different historical uses can have. LÄS MER

 5. 5. Real-time collaborative editing using CRDTs

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Jakob Ivarsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Real-time collaborative editors such as Google Docs allow users to edit a shared document simultaneously and see each others changes in real-time. This thesis investigates how conflict-free replicated data types (CRDTs) can be used to implement a general purpose data store that supports real-time collaborative editing of semi-structured data. LÄS MER