Sökning: "Jakob Janerheim"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Jakob Janerheim.

 1. 1. Diversity in board of directors in Swedish Large Cap firms – does it increase firms’ financial performance?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jakob Janerheim; Filip Elgstedt; [2011]
  Nyckelord :Diversity; board of directors; performance; return on assets; market-to-book value; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : The study investigates if the level of diversity in the board of directors of 54 Swedish Large Cap firms have any effect on company performance measured as return on assets and market-.... LÄS MER

 2. 2. Aktierekommendationer på internetforum, en god affär?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Carl Ahlgren; Filip Elgstedt; Jakob Janerheim; Per-Christian Nilsson; [2010]
  Nyckelord :aktiehandel; rekommendationer; momentum; småbolagseffekten; forum; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Studien har följt sex stycken aktier på två olika internetforum under en sex-månadersperiod. Syftet med studien var att undersöka hur väl de köp- och säljrekommendationer som gavs på Dagens Industris samt Avanzas forum stod sig i förhållanden till aktiens kursutveckling. LÄS MER