Sökning: "Jakob Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden Jakob Karlsson.

 1. 1. Beräkning av strukturell kapacitet för pallställsfot

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Jakob Karlsson; Lucas Johansson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Projektet genomgår tre olika faser som är utvärdering av balkteorins begränsningar, programjämförelse och beräkning av pallställsfot. Syftet med projektet är att jämföra olika FEM-programmen med varandra och handberäkningar för att sedan kunna tillämpa de undersökningarna på en hel pallställsfot. LÄS MER

 2. 2. Inhysningssystem för dikor : en jämförelse mellan liggbåsstall och djupströstall till dikor

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Jakob Karlsson; Martin Johansson; [2018]
  Nyckelord :dikor; stall; liggbås; djupströbädd; nötköttsproduktion; byggkostnad;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att ur en byggteknisk och ekonomisk synvinkel belysa skillnaderna mellan liggbås och djupströbädd som inhysning för dikor. Intresset för att investera i stallar till dikor har den senaste tiden ökat. LÄS MER

 3. 3. Träningsvärk av sociala medier : En studie om marknadsföring på sociala medier för sportevenemang

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Oskar Karlsson; Albin Johnsson; Jakob Rydberg; [2018]
  Nyckelord :Sociala medier; marknadsföring; sportevenemang; kundrelationer; varumärke.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Attityder och normer inom lantbruket som hindrar samarbete i driftsbolag : en beteendestudie med bakgrund i teorin om planerat beteende

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Jakob Karlsson; Cecilia Klasson; [2018]
  Nyckelord :lantbruk; samarbete; driftsbolag; attityder; normer; konkurrenskraft; theory of planned behaviour; pluralistic ignorance; cooperation; agriculture;

  Sammanfattning : Ända sedan EU-inträdet som tillåtit en öppen marknad på jordbruksprodukter, har konkurrensen på den svenska livsmedelsproduktionen ökat. Detta har lett till pressade priser och sjunkande lönsamhet för primärproducenterna. Detta har ställt höga krav hos producenterna som emellanåt tvingas gå på knäna för att överleva. LÄS MER

 5. 5. Ekofeministiska perspektiv på kvinnor och miljö. : Elin Wägners Väckarklocka och Charlotte Perkins Gilmans Herland analyserade ur ett ekofeministiskt perspektiv.

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Micael Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Eco-feminism; matriarchy; environmental-issues; essentialism; evolution.; Ekofeminism; Matriarkat; miljöfrågor; essentialism; evolution;

  Sammanfattning : In this thesis the Swedish author Elin Wägner’s debate book Alarm clock and the American author Charlotte Perkins Gilman’s novel Herland are analysed and compared from an ecofeminist perspective. Since the use of an ecofeminist perspective can be perceived as anachronistic as the term ecofeminism was drafted far later than the literary works in question I have chosen to distinguish between empirical and analytical concepts to approach their texts. LÄS MER