Sökning: "Jakob Lundvall"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Jakob Lundvall.

 1. 1. Potential för biobränsle från svenska skogen

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Jakob Lundvall; Maria Andersson Albin; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sveriges inhemska transporter står idag för nästan en tredjedel av landets totala utsläpp av växthusgaser. För att kunna minska landets negativa klimat- och miljöpåverkan är en omställning till mer förnyelsebara drivmedelsalternativ inom transportsektorn helt nödvändig. LÄS MER

 2. 2. Infotainmentsystem : En analys av dess främjan på trafiksäkerheten

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Johannes Svensson; Jakob Skogby Steinholtz; [2018]
  Nyckelord :infotainment; infotainmentsystem; IVI; trafiksäkerhet; Nollvisionen;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en fallstudie som handlar om infotainmentsystem och dess inverkan på trafiksäkerheten. Syftet är att uppsatsen ska exemplifiera hur ett infotainmentsystem kan främja trafiksäkerheten samt nyansera den övervägande negativa bild om infotainmentsystem relaterat till trafiksäkerhet som återfinns i mediala sammanhang. LÄS MER