Sökning: "Jakob Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden Jakob Nilsson.

 1. 1. The Finance Function of Car Corporations in the Age of Digitalization - Case Study: Volvo Cars

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Kristian Ivancic; Jakob Nilsson; [2019-06-20]
  Nyckelord :Automotive; Organizational Transformation; Scrum; Finance Function;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to analyze the affects of the current market change due to digitalizationin Volvo Cars finance function. An extended literature search was made in order togather information regarding the current marketplace, and in what direction it is heading.Further, a case study within the finance function of Volvo Cars was done. LÄS MER

 2. 2. Att definiera ett vinnande värdeerbjudande

  M1-uppsats, Lunds universitet/Produktionsekonomi

  Författare :Jakob Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Värdeerbjudande; affärsmodell; kundvärde; marknadsföring; kundundersökning; konkurrentundersökning; Business and Economics;

  Sammanfattning : Värdeerbjudande ingår som begrepp i modern teori för utveckling av affärsmodeller och bör innehålla tydliga och mätbara fördelar som en kund erhåller genom att köpa en viss produkt eller tjänst. Även befintliga företag kan ha nytta av att kontinuerligt stämma av värdeerbjudandet vilket utgör bakgrunden till detta projekt då det saknas generella processer för att utvärdera värdeerbjudandet i ett väletablerat företag. LÄS MER

 3. 3. Creating Good User Experience in a Hand-Gesture-Based Augmented Reality Game

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Benny Lam; Jakob Nilsson; [2019]
  Nyckelord :AR; Hand gestures; Bare-hand interaction; HGR; Augmented reality; usability; user experience; Manomotion; ARKit; Visual Odometry; SLAM; VO; VIO; 3D gestural interaction; gesture recognition; gesture tracking; augmented environments; Förstärkt verklighet; 3D gestinteraktion; gestigenkänning; visuell odometri; Manomotion; ARKit;

  Sammanfattning : The dissemination of new innovative technology requires feasibility and simplicity. The problem with marker-based augmented reality is similar to glove-based hand gesture recognition: they both require an additional component to function. LÄS MER

 4. 4. Omvårdnadsmetoder vid venösa bensårEn litteraturstudie

  M1-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Nellie Nilsson; Jakob Ångman; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Cyclic and Simplicial Sets in Algebraic Topology

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Viktor Nilsson; Jakob Huber; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Basic properties of simplicial and cyclic sets and the geometric realization of the respective are studied. This is conducted using a category theoretical approach when reasonable and a more direct algebraic topological such when simpler. LÄS MER