Sökning: "Jakob Sandberg"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Jakob Sandberg.

 1. 1. Våldet, Rätten och Rättvisan : En kommentar till Walter Benjamins Försök till en kritik av våldet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Jakob Sandberg; [2015]
  Nyckelord :Walter Benjamin; Våld; Rätt; Rättvisa; Derrida; Agamben;

  Sammanfattning : This paper is an attempt to re-read Walter Benjamin’s essay “critique of violence” by separating what we here presume being its three-part core or axis, namely Right (rätt, as in Law), Justice (rättvisa) and Violence (våld), and then make an inquiry into the relationship between them, or, to what extent these three parts relate to each other. The method for doing so is at first a close-up reading of Benjamin’s text, where the core parts are being mentioned. LÄS MER

 2. 2. Balanced Scorecard i svenska handels- och tjänsteföretag

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jakob Sandberg; Jonas Noresten; [2006]
  Nyckelord :Business and economics;

  Sammanfattning : Problemdiskussion: Balanced Scorecard (BSC), eller styrkort, har sedan början av 90-talet, blivit ett populärt redskap för organisationer att styra sin verksamhet med. Med utgångspunkt i teorier och resultat från genomförda studier om balanced scorecard kan vissa centrala faktorer identifieras för hur företag framgångsrikt ska tillämpa BSC i praktiken. LÄS MER

 3. 3. Amishfolkets levnadssätt och tro

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för religionsvetenskap; Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för religionsvetenskap

  Författare :Carola Sundkvist; Marianne Sandberg; [2002]
  Nyckelord :sekt; sektens psykologi; amish; mennoniter; religiöst samfund; samfundsvetenskap; fundamentalism; anabaptister; Gelassenheit; Ordnung;

  Sammanfattning : Anabaptiströrelsen som etablerades i Europa på 1500-talet var upphovet till många kristna samfund, bland annat mennoniterna. Jakob Amman grundade år 1693 amishrörelsen som är en utbrytargrupp från mennonitkyrkan. Under 1500- och 1600-talen fick amishanhängarna utstå kraftiga förföljelser, på grund av sina åsikter. LÄS MER