Sökning: "Jakob Skogby Steinholtz"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Jakob Skogby Steinholtz.

 1. 1. An initial step towards design guidelines for invoice management in CRM

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Jakob Skogby Steinholtz; [2020]
  Nyckelord :User-centered design UCD ; Customer Relationship Management CRM ; Invoice management; E-invoicing; Usability; Information Technology IT ; Design guidelines;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to address uncertainty for the implementation of functionality concerning invoice management in the context of the customer relationship management (CRM) system Salesforce by providing design guidelines. It is a qualitative research project that follows a user-centered design (UCD) approach. LÄS MER

 2. 2. Infotainmentsystem : En analys av dess främjan på trafiksäkerheten

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Johannes Svensson; Jakob Skogby Steinholtz; [2018]
  Nyckelord :infotainment; infotainmentsystem; IVI; trafiksäkerhet; Nollvisionen;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en fallstudie som handlar om infotainmentsystem och dess inverkan på trafiksäkerheten. Syftet är att uppsatsen ska exemplifiera hur ett infotainmentsystem kan främja trafiksäkerheten samt nyansera den övervägande negativa bild om infotainmentsystem relaterat till trafiksäkerhet som återfinns i mediala sammanhang. LÄS MER