Sökning: "Jakob Svensson"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden Jakob Svensson.

 1. 1. Electric Road Systems: A case study on the bridge of Öresund

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Industriell elektroteknik och automation

  Författare :Jakob Svensson; [2022]
  Nyckelord :Electric road systems; Transportation; Electric Vehicle; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Combustion of fossil fuels is single-handedly the largest contributor of global warming. The transportation sector is responsible for about a third of the greenhouse gas emissions yearly in Sweden. In turn, road traffic makes up the largest share within the transportation. LÄS MER

 2. 2. Föråldrad lagstiftning och traditionell bransch - hur kan fastighetsbranschen bemöta utmaningarna med delade ytor?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Jakob Johansson Streijffert; Ella Svensson; [2022]
  Nyckelord :affärsmodell; delningsekonomi; delningskoncept; hyreslagen; hyresavtal; kommersiella fastigheter; kommersiella lokaler; mervärdesskattelagen; moms; coworking; delade ytor; samutnyttjade ytor; cirkulär ekonomi; frivillig skattskyldighet; flexibla avtal; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Delningsekonomi är ett växande fenomen i samhället. Kortfattat handlar delningsekonomi om att använda underutnyttjade resurser bättre genom att dela. Att dela ytor kan innebära en mer effektiv användning av befintliga byggnader vilket potentiellt kan minska behovet av nyproduktion. LÄS MER

 3. 3. Vägen ut ur hemlöshet? En studie av Trappstegsmodellen, Bostad först samt socialarbetares handlingsutrymme i de båda modellerna

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Jakob Berneheim; [2022]
  Nyckelord :The Staircase Model; Housing First; homeless people; social worker; discretion; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine how social workers working with the Staircase Model and Housing First can help long-term homeless people with a long history of alcohol and/or drug abuse, their view of the models and how they describe and use their discretion. I used a qualitative method and data was gathered by semi-structured interviews. LÄS MER

 4. 4. Production ramp-down strategy : Optimisation of production ramp-down at Scania Engine Assembly

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Gustav Otteblad; Jakob Svensson; [2022]
  Nyckelord :assembly line; management; phase-out; production ramp-down; production ramp-up; production rollover; strategy; monteringslina; ledning; utfasning; produktionsnedrampning; produktionsupprampning; produktionsväxling; strategi;

  Sammanfattning : In the light of the increasing demands and competition in the automotive industry to rapidly introduce new products to the market, management of production ramp-ups and production ramp-downs has become a new decisive competitive factor. For this reason, a well-designed strategy has become essential to succeed. LÄS MER

 5. 5. Som ett frö på posten – Att lyfta klimathot med design

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Jakob Svensson; [2020]
  Nyckelord :Autonomy; paternalism; environmental issues; graphic design; nudging; påverkansstrategier;

  Sammanfattning : När en designer tar fram en kampanj finns en underförstådd önskan att mottagaren kommer förändra sina åsikter eller beteenden när hen ser materialet. Men om vi ska använda oss av påverkansstrategier som metod, måste vi undersöka potentiella risker och om det är alls är möjligt att styra mottagare på ett ansvarsfullt sätt. LÄS MER