Sökning: "Jakob svensson"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden Jakob svensson.

 1. 1. Som ett frö på posten – Att lyfta klimathot med design

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Jakob Svensson; [2020]
  Nyckelord :Autonomy; paternalism; environmental issues; graphic design; nudging; påverkansstrategier;

  Sammanfattning : När en designer tar fram en kampanj finns en underförstådd önskan att mottagaren kommer förändra sina åsikter eller beteenden när hen ser materialet. Men om vi ska använda oss av påverkansstrategier som metod, måste vi undersöka potentiella risker och om det är alls är möjligt att styra mottagare på ett ansvarsfullt sätt. LÄS MER

 2. 2. The elasticity of demand for phosphorus fertilisers in Swedish agriculture : a panel data study of price effects on phosphorus compounds in chemical fertilisers

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Jakob Nygårds; Ellika Svensson Svenungsson; [2020]
  Nyckelord :agriculture; econometrics; fertilisers; import tariff; panel data; price elasticity; phosphorus; tax;

  Sammanfattning : Chemical fertilisers are common in the Swedish agriculture and even though there is a decreasing trend of using chemical fertilisers, they still have major negative impact on the environment (Swedish Board of Agriculture, 2019). This study focuses on the price elasticity of demand for phosphorus fertilisers in Swedish agriculture and how price changes of phosphorus fertilisers affect farmers. LÄS MER

 3. 3. Asylsökande konvertiter och myndighetens katekesförhör. En studie om konvertiters asylprocess med Migrationsverket

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Jakob Svensson; [2018-01-26]
  Nyckelord :converts; Board of Migration; asylum seekers; Christian faith; thick ; thin ;

  Sammanfattning : This essay examines twelve interview protocols from the Swedish Board of Migration done with converts who claim their conversion as reason for asylum. The aim of the study is twofold:To understand the Migration Board´s perception of Christian faith, and to explore how the Board can work with these issues in the future with the help from the church. LÄS MER

 4. 4. Internetbaserade bolags underprissättning i samband med en IPO

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jakob Svensson; Rasmus Dahlberg; [2018]
  Nyckelord :underprissättning; informationsasymmetri; internetbaserade bolag; börsnotering; IPO;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har visat på att internetbaserade bolag tidigare har varit mer underprissatta än andra bolag. Forskningen upplevs dock vara begränsad på om de fortfarande är mer underprissatta än övriga typer av bolag. LÄS MER

 5. 5. Encourage patients through improved information exchange : A service design project regarding patients with osteoarthritis

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Amanda Svensson; [2018]
  Nyckelord :service design; information exchange; motivation; osteoarthritis; perspective patient; tjänstedesign; informationsutbyte; motivation; artros; patientens perspektive;

  Sammanfattning : This project started with the assumption that some people do not continue to perform their exercises independently after they have visited the physiotherapist. Through the application of different service design methods, the underlying problem was explored and new service solutions were developed and presented with a prototype and scenario. LÄS MER