Sökning: "Jakriborg"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Jakriborg.

 1. 1. Jakriborg 18 år senare : Hur kan man värdera nybyggnationer i historiserande arkitektur?

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Beata Kolakowski; [2017]
  Nyckelord :Jakriborg; arkitektur; hansastad; medeltiden; nyurbanism; traditionell; historiserande; historisk; nystilar; pastisch;

  Sammanfattning : I denna uppsats har historiserande arkitektur studerats. Uppsatsen är avgränsad till att undersöka området Jakriborg, en stadsdel i medeltida arkitektur byggd 1999 i Hjärup, Skåne (Sverige). LÄS MER

 2. 2. Urbanitet i det gamla och nya Vilnius

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för planering och mediedesign

  Författare :Torkel Lindgren; [2011]
  Nyckelord :vilnius; medeltidsstad; innerstad; miljonprogramsområde; förort; förstad; ytterstad; förtätning; modernism; förtätningsstrategi; sovjetunionen; standardisering; fastighetsindelning; skala; slutenhet; rumssekvens; gatumått; stadsbyggnadsdebatt; örestad; jakriborg; östeuropa; planeringsideal; jacobs; ståhle; ecotect; visible sky;

  Sammanfattning : I detta examensarbete analyseras ett förortsområde respektive den gamla stadskärnan i Vilnius, Litauens huvudstad. I arbetet framgår bland annat att tätheten i Gamla stan är ungefär dubbelt så hög som i de båda modernistiska förorterna Justiniškės och Viršuliškės. LÄS MER

 3. 3. Hansastaden på slätten : En diskursanalys av några texters framställning av bostadsområdet Jakriborg

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Annika Carlstein; [2007]
  Nyckelord :Jakriborg; stadsplanering; traditionellt; kvartersstad; arkitektur och bostadsområde;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en diskursanalys om hur några olika tidningar framställer bostadsområdet Jakriborg. Centralt för uppsatsen är att förstå vilka diskurser som ligger till grund för de ideal som skapat Jakriborg och även se till de reaktioner som Jakriborg är ett svar på. LÄS MER

 4. 4. The New Urbanism movement : the case of Sweden

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad

  Författare :Alina Stefan; [2005]
  Nyckelord :Keywords: city; new urbanism; the Charter of New Urbanism; The Garden City; Region; the neighbourhood; the street; Le Corbusier; Modernism; The Charter of European Urbanism; neo-traditionalism; sense of community; Jakriborg; ESDP; European Union.;

  Sammanfattning : The city is the core of our civilisation. The interest in city grew tremendous in the last two – three decades. The thesis is an introduction to the New Urbanism movement. The aim of the thesis is to analyse the relation between New Urbanism and the European Urbanism movement. LÄS MER