Sökning: "Jalal"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade ordet Jalal.

 1. 1. Tillhörighet har du bland dina vänner och i skolan, har du inte den söker du den någon annanstans” -En kvalitativ studie om mäns upplevelser till varför de påbörjat en kriminell livsstil

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Jalal Assaf; Parmis Baniassad; [2021]
  Nyckelord :Exclusion; thrill-seeking; affiliation and status; Social Sciences;

  Sammanfattning : Crime is a daily issue which we experience in our societies/communities. The purpose of this study is to investigate criminal defectors' experiences of why they have chosen to have a criminal lifestyle. This study will primarily focus on factors related to school and interaction with like-minded individuals. LÄS MER

 2. 2. Punching shear in concrete flat slabs supported on slender edge steel columns

  Master-uppsats, KTH/Betongbyggnad; KTH/Betongbyggnad

  Författare :Pasha Jalal; Jose Andres Perez; [2020]
  Nyckelord :Punching shear; ATENA; FEA; precast slab; flat slab; top and foot plate.; Genomstansning; ATENA; FEA; plattbärlag; pelardäck; topp- och fotplåt.;

  Sammanfattning : Punching shear is a failure mechanism caused by concentrated loads, creating a crack pattern that resembles a cone shape or piece of pie starting from the top surface of the slab and prolongs downwards. When the total shear force is greater than the shear resistance of the slab, it may eventually lead to punching shear failure. LÄS MER

 3. 3. SANNINGEN BAKOM KAMERAÖVERVAKNING : En kvalitativ studie om kameraövervakningen i Uppsala- och Västerås utsatta områden

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Fro Shamal Jalal; [2020]
  Nyckelord :Camera surveillance; crime prevention; personal integrity; segregated areas; power; segregation; Kameraövervakning; brottsförebyggande; personlig integritet; utsatta områden; makt; segregation;

  Sammanfattning : For many years, camera surveillance has been used for crime prevention purposes in public places, but also in vulnerable areas. However, the use of camera surveillance has in many cases been complicated in connection with, among other things; privacy, exercise of power and segregation. LÄS MER

 4. 4. Att älska högt och på avstånd : En komparativ analys av kärleksuttrycket inom hövisk kärlek och klassisk persisk poesi av Jalal al-din Rumi och Fakhr al-din Araqi

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Ellen Säll; [2020]
  Nyckelord :Divine love; expressions of love; courtly love; persian poetry; sufism; Rumi; Araqi; love; Gnistornas bok; Vassflöjtens sång; kärlek; Rumi; kärleksuttryck; klassisk persisk poesi; hövisk kärlek; sufism; Araqi; gudomlig kärlek; Gnistornas bok; Vassflöjtens sång;

  Sammanfattning : This essay aims to examine the expressions of love in classical Persian poetry and the European, medieval courtly love. The main focus is to analyze the Persian divine love using a selection of poems from Jalal al-din Rumis Vassflöjtens sång and Fakhr al-din Araqis Gnistornas bok, both translated and commented by Ashk Dahlén. LÄS MER

 5. 5. Utforskandet av det nya materialet White Wood

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industridesign

  Författare :Kerollos Jalal; [2020]
  Nyckelord :White Wood; Materialdriven Design; MDD; Hållbarhet; Biobaserade material; RISE;

  Sammanfattning : Jordens resurser används åt att tillfredsställa människans livsstil vilket har lett till att jorden har börjat säga ifrån genom klimatförändring eftersom den inte klarar av det som människan gör. Hållbarhet är ett av de viktigaste ämnena i dagens samhälle och aldrig har det varit viktigare att tänka på miljön och hur man inte skadar den. LÄS MER