Sökning: "Jalal"

Visar resultat 16 - 20 av 41 uppsatser innehållade ordet Jalal.

 1. 16. Kommunalt hållbarhetsarbete : hur engageras intressenter i kommunalt hållbarhetsarbete?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Bokan Jalal; Antigona Selaci; [2018]
  Nyckelord :CSR; municipalities; stakeholder engagement; Hållbaretsutveckling; intressentengagemang; stadsutveckling; delaktighet; medborgarinflytande; kommuner;

  Sammanfattning : I dagens samhälle finns det ett stort behov av att arbeta hållbart på flera olika samhällsnivåer, inte minst på lokal nivå. Vid stadsutveckling är det viktigt att kommunerna arbetar utifrån den ekonomiska-, miljömässiga- och sociala dimensionen för att åstadkomma en hållbar stadsutveckling. LÄS MER

 2. 17. Sjuksköterskors erfarenheter av att samtala med patienter genom tolk

  M1-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Frida Skoglund; Dashna Jalal; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 18. Vänsterpartiet och kommunismen : En idealtypsanalys av partiets principprogram och partiledarens tal mellan 1987 och 2016

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Statsvetenskap

  Författare :Jalal Yosufi; [2017]
  Nyckelord :Vänsterpartiet; partiprogram; kongresstal; almedalstal; kommunism; marxism; reformistisk socialism; idealtypsanalys; partiledare;

  Sammanfattning : This essay will address the question of the extent and the way in which the communist ideology is expressed in the left party of Sweden from 1987 until 2016. Before the 1990s, the party was called Left party communists (VPK) in order not to be connected with communism and the Soviet Union and the party had to modernize and become independent, therefore the party had to change their name to left-party (V). LÄS MER

 4. 19. Informationens betydelse för patientens hälsa preoperativt

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Björklind Denise; Lanja Jalal; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 20. The Sustainability related opportunities and challenges with various transformer insulation fluids and business case on re-refining

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemivetenskap (CHE); KTH/Skolan för kemivetenskap (CHE)

  Författare :Ibrahim Gharib Ali Jalal; Abdulbasit Abdulaziz Ali; [2017]
  Nyckelord :Transformer oils; LCA; Re-refining; Business case; Sustainability;

  Sammanfattning : Transformers are electrical devices used in practice to increase or decrease voltages. Transformers are of various sizes and used mainly in power distribution. To provide cooling and insulation, transformer oils are used together with cellulose that acts as a solid insulation. LÄS MER